Dávame veľký dôraz na kvalitu, efektivitu, spoľahlivosť ale aj na vizuálne a ekonomické riešenia projektov. Dbáme na dobrú komunikáciu s našimi klientmi. Spolupracujeme s renomovanými firmami v oblasti stavebných materiálov a stavebných technológií.

Postavíme a odovzdáme do užívania:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Penzióny
 • Hotely
 • Skladové priestory
 • Obchodné priestory
 • Lanové dráhy
 • Objekty občianskej vybavenosti

Realizujeme:

 • Zemné práce
 • Búracie práce a podchycovanie konštrukcií
 • Betonárske práce
 • Murárske práce
 • Omietkarské práce
 • Mazaniny, potery, podlahy
 • Izolácie proti vode
 • Izolácie tepelné
 • Zdravotechnické inštalácie
 • Konštrukcie tesárske
 • Konštrukcie klampiarske
 • Krytiny striech tvrdé
 • Konštrukcie stolárske
 • Sadrokartónové konštrukcie
 • Podlahy z dlaždíc a keramické obklady
 • Montáže okien a sklenených výplní
 • Maľby a nátery